Church of the Fallen

Church of the Fallen, eller Den Faldnes Kirke er den første religiøse bevægelse der blev oprettet i Deorum og af mange anses kirken for at være hovedårsagen til at Deorum er vokset til den størrelse den har i dag. Den Faldnes Kirke tilbeder idealet og levevejen der blev fremlagt af den nu afdøde gud Fenero, som kirken siden han blev myrdet af has skatmester kun omtaler som ‘Den Faldne’.
Kirkens filosofi bygger på at alt har en værdi, liv, arbejde, kærlighed, nye sko og godt vejr. De går meget op i at udregne disse værdier og i at stadfæste alle aftaler som skrevne kontrakter, da det skrevne ord for dem er helligt.
Som alle kirker har Church of the Fallen deres egen love og deres eget retsvæsen.

Lov
Enhver aftale eksisterer kun hvis den findes i skreven form, men har en tilhænger af kirken underskrevet med sit navn og sat kirken segl på et dokument, så er kontrakten sanktioneret af kirken og hellig.

Hvis en kontrakt sanktioneret af The Church of the Fallen brydes udstedes der øjeblikkeligt fra kirkens side en arrestordre på vedkommende der har brudt den. Den præcise værdi kontraktindehaveren har tabt ved kontraktbruddet opgøres så og oven i det ligges sagsomkostningerne og eventuelle omkostninger i forbindelse med anholdelsen af den skyldige og tilsammen har man så den endelige bøde den skyldige bliver tildelt.

Omkostningerne af en sag kan variere fra det ubetydelige, hvis man f.eks. melder sig selv, til virkelig store beløb, hvis dusørjagere eller lignende er nødvendige for at facilitere anholdelsen. Dette beløb skal så betales inden en hvis frist årligt ellers er man nødt til at deltage e den årlige sommerfestival.

Sommerfestivallen
Sommerfestivallen er en af de største festivaller i Den Faldnes Kirke, her bliver alle skyldnere samlet og sat til at svømme over den store flod der løber tværs igennem Deorum bærende på det beløb de skylder opgjort i kobber. Hvis det lykkes en at svømme de godt 100 meter mod den stærke strøm får man endnu et år til at forsøge at betale gælden.

Festivallen samler mange folk fra nær og fjern og der vædes om hvem der klarer svømmeturen.

Church of the Fallen

Games of Divinity Seijo Seijo