Saose Ren

Saose Ren kommer fra den sydøstlige del af verden, fra et lille land de selv kalder Saose, Saose ligger helt ude til vandet, men så lavt at det meste af området består af sump og skov. De er et meget isoleret og aflukket folk, der dog i et mindre antal og af ukendte grunde har valgt at oprette og bosætte sig i et distrikt af Deorum. Heldigt for Saose Ren, var der i udkanten at Deorum et lille sumpareal som andre havde fundet ubeboeligt og derfor brugt som losseplads. Saose Ren valgte flittigt at rydde dette område for alt affald og byggede deres huse her. Som belønning for deres indsats gav kongen dem særstatus i stil med den de forskellige trosretninger nyder godt af og lod dem lave deres egne love og regler i deres lille distrikt navngivet Saose Siao.

Folket, Saose Ren er oftest lave og kraftigt bygget, ikke fede, men stadig runde i formerne, de har rynket hud og er ofte mere grå eller mørke i farverne. Mange af dem er lettere hjulbenede og de er derfor ofte blevet hånet eller været udsat for grov diskrimination, hvilket kun har understøttet deres sky natur. Deres arkitektur består udelukkende ad træhytter, som de dog formår at bygge meget høje, i sumpe er det nemmere at bygge op end ud. I Saose Ren’s samfund er det de ældste der bestemmer, i tilfælde af splid, lovbrud eller selv grov kriminalitet samles en gruppe af de ældste til at bestemme hvad der skal gøres, en ældre Saose Ren kan til hver tid erklære sig bedre egnet til at sidde i dette råd og tage en plads. De ældste af Saose Ren tager denne pligt meget højtideligt og optræder altid som vejledere for de yngre, som resultat af et lille samfund og dette dybe sammenhold er Saose Ren et ordnet samfund og kriminalitet er næsten uhørt internt. Denne samfundsstruktur kalder de Saose Fa.

Traditionelt benytter Saose Ren krigere sig af katanaer og lignende våben, disse hjælper dem både med at komme frem i sumpene, men også med at beskytte sig mod de mange farer der lurer. For ældre Saose Ren og for sumpguides er katanaet og dens brug nærmest en religion, hvilket oftest virker komisk på nogen, givet deres relativt uimponerende statur, men det er en grufuld fejl at undervurdere dem.

Det er ikke alment kendt hvad Saose Ren besidder af andre specielle eller kulturelle træk, da de ikke handler eller socialiserer med særlig mange.

Saose Ren

Games of Divinity Seijo Seijo